VAŽNO OBAVEŠTENJE! Mnogi inostrani web sajtovi (ukoliko pristupate iz Srbije), pokazuju cene bez carinskih dažbina i PDV-a koje su u proseku 30% niže. Molimo sve kupce da pažljivo obrate pažnju koji su uslovi kupovine, kako bi poređenje cena bilo na jednakom nivou!

Dobrodošli u Player svet! Prijavi se ili Registracija

BEOGRAD
Svetogorska 9:
+381 11 3347 442
+381 11 3347 615
+381 11 3347 883
Sarajevska 68-70:
+381 11 2688 067
+381 11 2688 068
+381 11 2688 069
ZEMUN
Ugrinovački Put 10n
+381 11 3739 701
+381 11 3774 968
+381 11 3774 969
NOVI SAD
Futoški put 1:
+381 21 3010 626
+381 21 3010 627
NIŠ
Pantelejska 53:
+381 18 4200 878
+381 64 647 0101
BIJELJINA
Njegoševa 16:
+387 55 209 104
+387 55 209 387
+387 66 224 417

PLAYER Lajkom za sluške


Proizvođač: PLAYER Lajkom za sluške
Dostupnost: Na stanju
Šifra Proizvoda: 85652

Nagradni konkurs Lajkom za sluške se organizuje za period počev od 1.09.2016. godine do 20.09.2016. godine, uključujući oba datuma.


call

* Ukoliko pronađete povoljniju ponudu za ovaj artikal, dobićete ga od nas jeftinije za 10% od razlike u ceni!

Pravila Nagradnog konkursa – Lajkom za sluške”

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je „Player Plus doo", Sestara Strain 1/13, 11000 Beograd, PIB: 106966344, MB: 20715294 (u daljem tekstu "Organizator").

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom Facebook Konkurs „Lajkom za sluške“ (u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje preko društvene mreže Facebook, a promoviše putem internet stranice Organizatora koja se nalazi na adresi http://www.player.rs. Konkurs se organizuje za period počev od 1.09.2016. godine do 20.09.2016. godine, uključujući oba datuma.

Konkurs se organizuje radi promovisanja proizvodnog asortimana slušalica, kao i društvenih mreža Player Plus doo.

 

3. TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE I PRIMENJUJE KONKURS

Konkurs se organizuje i primenjuje na teritoriji Republike Srbije.

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju svi korisnici Internet mreže sa prebivalištem odnosno boravištem u Republici Srbiji koji imaju aktiviran Facebook nalog. Za učešće na Konkursu korisnik se prijavljuje slanjem foto sadržaja koji se odnosi na uživanje u muzici (zvaničnoj Facebook stranici Organizatora koja se nalazi na adresi www.facebook.com/playerhifi, pod nazivom „Player HIFI“. Foto sadržaj je potrebno dostaviti zajedno sa ličnim podacima korisnika (Ime, prezime i email adresa). Profil korisnika koji učestvuje u Konkursu mora da bude javno dostupan (u daljem tekstu public). Učešćem u nagradnom konkursu podrazumeva se da je učesnik prihvatio i da je saglasan sa uslovima i pravilima Konkursa.

Na početku konkursa korisnik će biti upoznat sa pravilima Konkursa, a korisničko ime koje korisnik upotrebljava za svoj Facebook profil mora biti ili isto kao i ime i prezime korisnika iz njegove lične karte ili drugo ime i oznaka koje se nedvosmisleno i jasno može povezati sa imenom i prezimenom korisnika iz njegove lične karte, a sve radi identifikacije prilikom preuzimanja nagrada.

Podaci učesnika Konkursa  se od strane Organizatora čuvaju radi eventualne upotrebe prilikom nagrađivanja. Nagrađene fotografije biće postavljene u okviru posebnog foto albuma kreiranog na stranici Player HIFI.

U slučaju da administrator uoči zloupotrebu Konkursa od strane jednog ili više učesnika mreže (korišćenje virusa ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotebu korišćenja konkursa, stranice i mreže, lažni lajkovi/komentari), ovi učesnici  biće diskvalifikovani iz učešća u Konkursu i njihove prijave će biti obrisane.

 

5. DETALJAN MEHANIZAM KONKURSA

Korisnik se na landing strani ili nekom od digitalnih kanala Organizatora upoznaje sa nagradnim konkursom koji se odvija na Facebook stranici. Dostavljanjem foto sadržaja po zadatom mehanizmu (porukom u inbox Facebook stranice) sa ličnih Facebook profila smatraće se da se korisnik prijavio za učešće u Konkursu i da prihvata pravila Konkursa.

Ukoliko su dostavljene fotografije u skladu sa propozicijama Konkursa, Organizator će ih objaviti na Facebook stranici i samim tim, učesnici koji su ih dostavili, kvalifikovani su za jednu od nagrada.

Tema fotografije prema pravilima Konkursa treba da bude uživanje u muzici.

U toku trajanja Konkursa ukupno tri učesnika biće nagrađeno.

 

6. NAČIN I ROK UTVRĐIVANJA I PREDAJE NAGRADA

Kriterijum za odabir pobedničkih fotografija biće broj lajkova na svakoj pojedinačnoj fotografiji. Pobednik Konkursa biće proglašen u roku od 7 dana od završetka konkursa.

Jedna osoba može poslati maksimalno 1 predlog tokom jednog ciklusa Konkursa.

 

Nagrade:                                                                                                         

Slušalice Denon AH-MM200 1 komad

Slušalice Denon AH-C50 1 komad

Majica brenda Marantz 1 komad

 

Predaja nagrade će biti izvršena u Player Plus maloprodajnom objektu u Beogradu, na adresi Svetogorska 9. Ukoliko pobednik Konkursa nije iz Beograda, ili nije u mogućnosti lično da preuzme nagradu, ista će mu biti poslata poštom na željenu adresu. Od dobitnika nagrade će se prilikom primopredaje nagrade tražiti osnovni identifikacioni podaci i lični dokumenat na uvid kojim se nedvosmisleno utvrđuje identitet osobe.

 

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA NAGRADNOG KONKURSA

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici.

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

Učestvovanjem u nagradnom konkursu podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu:

„Dajem saglasnost i ovlašćujem Organizatora Nagradnog konkursa da se moji predlozi i podaci u njima:

- Foto materijal

- Link ka Facebook profilu

koriste u svrhu realizacije nagradnog konkursa Facebook konkurs „Lajkom za sluške, kompanije Player Plus doo", Sestara Strain 1/13, 11000 Beograd, a sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.“

 

8. UPOTREBA DOBIJENIH INFORMACIJA I AUTORSKA PRAVA

Uzimanjem učešća na Konkursu, smatraće se da je učesnik automatski dao sledeću izjavu:

Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na autorskim delima koje sam prijavio radi učešća na Konkursu, i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i potraživanja trećih lica.

Saglasan sam da se sva autorska prava koja su sadržana u bilo kojim materijalima uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, video snimke, ideje, izume, koncepte, a podnete su Organizatoru tokom trajanja Konkursa onlajn ili na bilo koji drugi način, prenesu na Organizatora i ovim putem prenosim na Organizatora sva ta prava dok god ona važe;

Gore preneta prava u potpunosti su prenosiva i moći će da se dalje prenose bez mog daljeg učešća;

U slučaju potrebe, obavezujem se da ću preduzeti svaku radnju ili potpisati svaki dokument koji je neophodan da navedeni prenos prava proizvede pravno dejstvo;

Organizator neće snositi odgovornost za eventualno kršenje autorskog ili srodnih prava od strane nekog od učesnika. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskog ili drugih prava neko drugo lice odnosno da je učesnik Konkursa zloupotrebio tuđa prava, učesnik Konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu, a sve zahteve prema Organizatoru će otkloniti, regulisati odnosno rešiti u najkraćem mogućem roku, i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine i u potpunosti ga obeštetiti za sve iznose za slučaj da Organizator bude obavezan na bilo kakva davanja prema trećim licima i/ili bude s tim u vezi imao bilo kakve troškove.

 

9. ODGOVORNOST

Organizator nije odgovoran ukoliko društvena mreža Facebook privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

 

10. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu kompanije Player Plus.

 

11. PRAVO IZMENE PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator zadržava pravo  da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila  ovog  Konkursa uz obavezu da takve izmene bez odlaganja objavi na landing stranici „Nagradni konkurs“.

 

U Beogradu,

31. avgusta 2016.Nazad na kategoriju News