Do besplatne dostave Vam je ostalo još 2.000,00 RSD
RSD
 
 

 

Kako izabrati kompresor

Šta je potrebno da znate kako biste “uhvatili” najbolji zvuk

Kompresija je kritičan element u svakom profesionalnom signalnom lancu zvuka. Ukoliko imate kvalitetno mikrofonsko pretpojačalo, s idejom izvlačenja najboljeg iz vaših mikrofonskih i audio izvora – dodavanje diskretnog audio kompresora u vaš zvučni lanac je sledeći korak u postizanju profesionalnog kvaliteta vaših audio snimaka.

U ovom vodiču, pokrićemo šta to tačno kompresija čini audio signalu, zatim sažet istorijat analogne kompresije, tipove/vrste kompresije koji postoje, i koje ih to sonične razlike međusobno razdvajaju.

Što se tiče same kompresije, uglavnom ćemo govoriti o “on the way in” odnosno “in line” kompresijama sa mikrofonskim pretpojačalom pri inicijalnom snimanju sa vaših zvučnih izvora. Instrumenti i preporuke date u tekstu uključuju pop vokal(e) i akustičnu gitaru (sviranu prstima). Sažeto ćemo se dotaći i korišćenja “in post” kompresije u miks busu.

 

Istorijat kompresora, tipovi & zvučni profili

Hardver kompresija za zvučni signal nastala je u tridesetim godinama (XX veka), i postala je komercijalno dostupna u kasnim ’30-im odnosno ’40-im, na glavnom polju delatnosti: radijskom emitovanju. U najkraćem, kompresija kontroliše promene u jačini tona zvučnog signala. Dešava se smanjivanjem najviših nivoa zvuka na mestima gde je on najglasniji, snižavanjem ovih “pikova” – kako bi se postigao konzistentniji, izbalansiran ukupni volume(n). Varijacije u jačini tona nazivamo dinamičkim opsegom. Zbog njega, audio alati u ovoj kategoriji, kompresori i limiterska pojačala, nazivaju se još i dinamički procesori.  Različite radijske ličnosti i različite emisije, muzika i efekti znatno variraju u dinamičkom opsegu, te emiteri sadržaja moraju da nalaze načine da kontrolišu ovo pitanje i redukuju prekomernu modulaciju. Tokom tzv. “over-modulacije” (prekomerne), delovi signala “klipuju” ili postanu distorzirani, što je znalo da izazove ne samo propast signala, već i čitavih kompanija/emitera.

Poput radijskih kolega, profesionalni inženjeri i snimatelji zvuka brzo su usvojili novu tehnologiju, poštedevši sebe izgubljenog vremena na(d) reglerima, ili večitog stražarenja i kontrolisanja “gain”-a dok se beleži zvučno izvođenje. To se ispostavilo kao ekstremno korisno jer je omogućilo tehničarima da spreče distorziju koja je činila da mnoge snimljene trake na kraju budu beskorisne (što je znatno i koštalo). Čak i u svetu nakon traka, gde se toliko snima direktno u DAW (digitalnu audio radnu stanicu), kontrola dinamike “on the way in” omogućava tehničarima da mnogo više mogu da čuju tokom procesa praćenja, kao i producentima/inženjerima zvuka da se bolje koncentrišu na samu muziku.

 

Vrste kompresora

Optički

Kako sam naziv najavljuje, optički kompresori koriste elektronsku komponentu baziranu na svetlu, zvanu opto-ćelija – za transfer el. signala od izvora do cilja. Stvarni izvor svetla unutar uređaja varira u jačini (sijanja) u zavisnosti od jačine ulaznog signala. Kako je redukcija snage (Gain-a), tj. kompresija primenjena kao odgovor na svetlije nijanse (svetla), “pikovi” u jačini zvuka su redukovani. Kad jačina svetla prekomerno ‘utanji’ odnosno padne ispod željenog nivoa, redukcija “Gain”-a se zaustavlja. Iako optički nisu toliko brzi kao FET kompresori, niti autoritativni i “udarački” kao VCA kompresori, uz optičke se najčešće upotrebljavaju termini “smooth, light & forgiving” – uglađeni, laki i opraštajući. Zato se za optičkim kompresorima često poseže kada se želi da sačuva prirodnija dinamika zabeleženog izvođenja/snimka. Nesavršenosti signala zapravo često zvuče prirodnije od “prečišćenog” dinamičkog procesuiranja.

Postoji nekoliko veoma poznatih optičkih kompresora, poput Tube Tech CL1B – pravog modernog klasika. Naravno, tu je i verovatno najkarakterističniji studijski kompresor svih vremena, u “2A” stilu – originalno proizveden od strane Teletronix-a, sredinom šezdesetih. Warm Audio WA-2A je autentična reprodukcija tog veoma poznatog i hvalospevima ovenčanog kompresora (i leveling pojačala).

Lampaška kompresija (promenljivog nivoa Gain-a)

Lampaški/cevni kompresori koriste lampe za redukciju Gain-a u audio signalu (valja napomenuti da iako pojedini poznati optički kompresori, poput LA-2A i CL1B imaju lampe u strukturi el. kola, njihova kompresija nije cevno kontrolisana). Ova vrsta kompresora umnogome funkcioniše kao “push-pull” pojačalo sa odgovarajućim cevnim/lampaškim kompresionim el. kolima suprotnog polariteta. Prostije rečeno, kako ulazni nivo jačine zvuka raste, količina struje koja se cevno šalje - opada. Najpoznatiji primerci lampaških kompresora jesu Fairchild 670, kao i ultra-retki i nedostupni RS124, kakav postoji u čuvenom londonskom studiju Ebi roud.

Što se tiče zvuka, lampaški kompresori imaju još sporije vreme “napada” od optičkih. Zbog toga, nisu eliminisane sve oscilacije prolaznog napona. Ovakav zvučni profil rezervisan je za pojedinačne kanale za koje želimo veću dinamičku prezervaciju, kao i za grupe instrumenata i mix bus, Najbolja primena ‘lampaša’ je tamo gde ne želite da ‘gušite/sabijate’ zvuk, već da dodate malo kontrole varijabilnoj dinamici u grupnoj instrumentaciji.

FET

Istorijski gledano, kreacija FET (“Field-Effect Transistor”) kompresora dala je inženjerima zvuka potpuno novu tehnološku ‘klasu’, u smislu periodičnosti/‘vremena napada’. Sa mogućnošću znatno bržih “attack & release” vremenskih intervala, FET kompresori blistaju kod individualnimh instrumenata, gde je dodavanje malo saturacije i harmonske distorzije dobrodošlo. To je upravo ono na šta se misli kada se koriste termini poput “boja”, “analogni zvuk”, ili “punchy”. Kada iz outboard opreme dobijamo harmonsku distorziju, nesavršenosti signala dolaze s tim, međutim često je to omiljeno kod dobrog broja ljudi – za razliku od “prečišćenog/clean” dinamičkog procesuiranja signala. U poređenju sa 2A stilom kompresije koji podrazumeva bogatu harmonsku distorziju sa sporijim ‘napadom’, brži atak FET kompresora daje prepoznatljivu saturaciju, ukoliko se iz uređaja “izvlači” maksimum performansi.

Najpoznatiji FET kompresor svih vremena je UREI-jev 1176 Peak Limiter, iz 1967. godine. Poznata po neverovatnoj raznovrsnosti i zadovoljavajućoj saturaciji, kompresija u “76-stilu” je siguran izbor ukoliko želimo napredniju kontrolu dinamike, sa većom redukcijom dinamičkih nivoa nego što optički kompresor može da pruži. Lep detalj je i “all buttons in” režim rada, gde sva 4 kontrolisana parametra uređaja isporučuju suptilnu “overdrive(n)” kompresiju, naročito za niske frekvencije – što uređaje u 76-stilu čini veoma popularnim kompresorima za studijsko snimanje bubnjeva. Warm Audio WA76 je vrlo tačna reprodukcija ovog moćnog i preciznog studijskog kompresora.

VCA

Prvi VCA/“Voltage Controlled Amplifier” kompresori počeli su da se pojavljuju u studijima ranih ’70-ih. Za razliku od optičkih, lampaških i FET - VCA kompresori koriste integrisana kola (“Op-Amps”) za određivanje ulazne voltaže. Kontrolni signal suprotstavljen je varijabilnom, kako bi se rešilo da li treba dodavati Gain ili ne. Dizajn i komponente VCA kompresora omogućuju im da budu ekstremno raznovrsni, transparentni i precizni, a uz to i fizički manji od ranijih uređaja. Prilično je lako naći primere VCA kompresije na individualnim instrumentima, ali najpoznatija primena VCA kompresije je u namerno grupisanim trakama/kanalima, i bus miksevima. Eksterna kompresija bočnog signalnog lanca koristi kanal jednog instrumenta kao referentnu tačku za kreiranje komplementarne kompresije za drugi izvor. Jedan od najpopularnijih bus kompresora u VCA-stilu takođe ima eksterni ulaz za bočni lanac, što otvara mogućnosti miksovanja i dizajna zvuka sa više izvora. Jednostavnije rečeno: eksterna kompresija bočnog lanca uzima traku/kanal jednog instrumenta kao referentnu – za kreiranje odgovarajuće kompresije na drugom izvoru. Na primer, slanje signala bas bubnja na ulaz eksternog bočnog lanca dozvoljava da se izda naredba kompresoru kada da se kompresuje a kad da preskoči drugi kanal, npr. bas gitara. Kada ima udara – kompresija. Dva takta praznog hoda – bez kompresije. Pogledajte primere ispod za bolje korišćenje kompresije bočnog lanca.

Najpopularniji VCA kompresori su dbx 160, i vrlo popularne konzole, bus kompresori SSL G-serije. Za budžetsku, a opet – kompresiju visoke klase, tu je BUS-COMP od Warm Audio-a, istinska reprodukcija globalno priznatih bus kompresora SSL G-serije koja isporučuje karakterističan zvuk finalnih mikseva već 20 godina.

PWM (Pulse Width Modulation)

Manje poznat tip kompresije je PWM, koja koristi signal ultra-visoke frekvencije u određenom vremenskom intervalu. Kontrolisana jačina tona je ona prosečna, a ne vrhovi iz najviših registara, znani kao “pikovi”. Ova metoda manipuliše signalom u nekoliko faza/delova, i donekle smanjuje jačinu zvuka – što doprinosi kontroli varijabilne dinamike originalnog audio signala. Zbog parčanja signala na nekoliko delova, i dobre kontrole prosečne jačine tona, harmonska distorzija se smanjuje. Usled pomenutih redukcija nesavršenosti signala, PWM kompresija se često smatra najtransparentnijom i donosi neverovatno brza vremena napada & otpuštanja (attack & release).

Kontekstualno posmatrano, najznačajniji PWM kompresor jeste Pye 4060, iz ’60-ih. Great River PWM-501 smatra se modernim klasikom (naročito ako se pitaju ljubitelji serije 500).

 

Primeri & preporuke

Setap: Pop vokali

- Izvori: Glavni vokal u pop muzici

- Željeni zvučni profil/rezultat: Prisutnost, hrskav, čist vokal. U prvom planu u miksu, konzistentno.

- Oprema: Računar & DAW, audio interfejs, pretpojačalo, kondenzatorski mikrofon, XLR & izbalansirani kablovi

- Preporuka za kompresor: WA-76 Discrete FET

 

Objašnjenje – Kad čujemo pop vokale na striming uređaju ili radiju, glasovi se najčešće pojačavaju na potpuno nasumičnim mestima, ili imamo utisak da su pomalo neprirodno “skrojeni”. Dok u stvarnosti, kada uživo slušamo vokal, ljudski glas je dinamičan i gotovo je nemoguće da se različite note kroz frekvencije “ubodu” bez promena u jačini intonacije. Ova dihotomija između realnog stanja stvari i onoga kakvim bi one trebale da budu, pravi je slučaj za moćan i raznovrstan kompresor. WA-76 pruža velike mogućnosti “kontrole” u el. kolu i barata raznim izvorima i pitanjima dinamičkog procesuiranja vrlo dobro. Tako je zato što “novija” FET tehnologija (novija u odnosu na optičku i lampašku kompresiju) pruža mogućnosti znatno bržeg ataka & otpuštanja nego neke od starijih tehnologija.  Za razliku od lampaša, boja i saturacija kod FET-a “upada” na glasnijem ulaznom volume(nu), dajući ovim kompresorima više čistog “hedruma” kao deo signalnog lanca. Pop vokali obično zahtevaju znatnije dinamičko procesuiranje, kako bi se konzistentnost tona održala kroz čitavu vokalnu izvedbu. Zbog ove potrebe za maksimalnom ‘istinitošću’ i pristupačnosti, WA-76 pomaže u produkciji čistijih, postojanijih vokala – kako bi se i publika bolje povezala s tekstom pesme. I dok je taj “prečišćeni hedrum” važan deo operativnosti WA-76-ice u studiju, el. kola i dalje pružaju glatku FET saturaciju kada je ona potrebna – naročito za bubnjeve i sobne mikrofone!

 

Setap: Akustična gitara (sviranje prstima)

- Izvori: Solo akustična gitara – mikrofon ili dva, bez pratnje

- Željeni zvučni profil/rezultat: Čistina, polifonija, izbalansiranost; značajna dinamička prezervacija.

- Oprema: Računar & DAW, audio interfejs, pretpojačalo, kondenzatorski mikrofon, XLR & izbalansirani kablovi

- Preporuka za kompresor: WA-2A lampaški optički kompresor

 

Objašnjenje – Kada snimamo akustičnu gitaru sviranu prstima, gitara mora da se ističe obzirom da je solo instrument. Ako uporedimo ovaj pristup sa bazičnom, akustičnom ritam gitarom za veći, miks sa više traka – uloga takve gitare je veoma različita, jer ona mora da se uklopi sa ostalim kanalima kako bi zauzela adekvatnu ulogu u miksu. Zato “prateća akustična gitara” nije uvek tretirana na isti način.

Sa akustičnom gitarom koja se svira prstima, instrument se svira mono ili stereo i nema pratnju. Izvesna količina čuvanja dinamike potrebna je za očuvanje intimnosti, jer je u pitanju solo izvođenje. Znajući ovo, bolje je koristiti “sporiji” kompresor koji “više prašta”, i mogao bi dodati malo željene saturacije. WA-2A je idealan kompresor za ovakvu primenu, gde je poželjno da su suptilne promene u jačini tona bazirane upravo na specifičnom načinu izvedbe datog muzičara. Dok WA-2A kontroliše dinamičnost, čineći signal čistijim, on ipak neće zabašuriti prirodnu dinamiku izvedbe, kao što bi to učinio FET kompresor. Kompresija u 2A-stilu u najboljem izdanju, zvuči kao da ste u sobi u kojoj je uživo u toku izvođenje najbolje verzija akustične pesme koju ste ikada čuli – i sve to u savršenom okruženju.

 

Setap: Miks bus & grupe kanala/traka

- Izvori: Stereo kompresija na finalnim miksevima, grupama traka/kanala

- Željeni zvučni profil/rezultat: Kreiranje konzistencije u miksu, transparentnost, “punchy”, “clean”, izbalansiran ton

- Oprema: Računar & DAW, 2x4 (minimum) audio interfejs & izbalansirani kablovi

- Preporuka za kompresor: BUS-COMP VCA kompresor u stilu konzole

Objašnjenje – Warm Audio BUS-COMP je fantastičan kompresor za praćenje instrumenata, ali ćemo se mi skoncentrisati na upotrebu ovog uređaja na izvorima koji su već praćeni. Kada govorimo o upotrebi kompresora u miks busu ili grupi kanala/traka, mislimo ustvari na primenu efek(a)ta na čitavu kolekciju traka, kombinovanih u jedan stereo signal – znan i kao stereo bus. Recimo, ukoliko imate miks od 10 traka u master busu, BUS-COMP će primeniti kompresiju/efekat na sve kanale na levoj i desnoj stereo polovini master busa. BUS-COMP je idealan kompresor za grupe traka/kanala i mikseve, jer donosi “punchy” & čiste tonove originalnih vintidž VCA konzola (kompresora), sa CineMag transformatorima u signalnom putu. Bilo da ste u potrazi za suptilnom dinamičkom kontrolom kroz ceo miks za pesme koje su spremne za “radio” tj. emitovanje, ili želite da napravite pulsirajući “feeling” za klubove ili stereo sisteme pomoću bočnog lanca BUS-COMP-a – idealan izbor za vaš finalni miks i istovremenu višekanalnu kompresiju jeste VCA kompresor.

 

BAZIČNA KOMPARACIJA KOMPRESORA

WA-2A (optički)                                       WA76 (FET)                                        BUS-COMP (VCA)

Spor atak & release                                Brz atak & release                             Varijabilan atak & release

Svetao, lako “oprašta”, kremast           Moćan, brz, čist-do-obojenog         Raznovrstan, precizan, transparentan